Očkování proti tetanu

Jaká je to nemoc ?
Onemocnění dostalo název podle známého klinického projevu tohoto onemocnění , a to mravenčení šíje. Onemocnění se při plném vědomí nemocného projevuje stahujícími křečemi žvýkacího svalstva (tzv. trismus ) , šíjového svalstva a později celého trupu . V dalším průběhu u nemocného dochází ke generalizaci křečí po různých vnějších podnětech . Onemocnění vyvolává jed, který produkuje bakterie Clostridium tetani . Do organismu se dostává po poranění kůže. Tento bacil se dostává do prostředí s výměšky různých zvířat ( koně , prasata , ovce, skot).  Zůstává v půdě několik let , kde je schopen přežít díky tomu, že se obalí na tzv. . spóry . Po vniknutí do organismu se promění za vhodných podmínek na životaschopný mikrob , přičemž vhodné podmínky jsou určeny zejména hlubšími ranami , které se zavřou a právě nedostatek kyslíku je pro množení tohoto mikroorganismu velmi příznivé . Inkubační doba , tedy doba od vniknutí bacila do organismu po propuknutí prvních příznaků onemocnění trvá 7-14 dní. Onemocnění probíhají těžce a přibližně 50 % nemocných umírá . Z člověka na člověka se nepřenáší .

Je možné toto onemocnění léčit ?
Při včasné diagnóze je lékem první volby podání protitetanového séra nebo lidského gamaglobulinu s vysokým obsahem Antitoxinové protilátek , důkladné chirurgické ošetření rány , podávání penicilinu a podání jedné dávky očkovací látky jako stimul pro tvorbu vlastních protilátek .

Vyskytuje se onemocnění v České republice ?
Díky zavedenému pravidelnému očkování proti tetanu výskyt onemocnění významně poklesl a v současnosti se onemocnění vyskytuje jen zřídka .

Vyskytuje se onemocnění ve světě?
Tetanus je onemocnění s celosvětovým výskytem . V zemích, kde proočkovanost obyvatelstva je nízká , se tetanus vyskytuje často, a to i v takové závažné podobě, jak je novorozenecký tetanus , který se vyskytuje zejména v zemích s nedostatečnou zdravotní péčí a prováděním porodů v nehygienických podmínkách .

Jak předcházet onemocnění na tetanus ?
Účinnou prevencí je očkování proti tetanu , které vzhledem k charakteru vakcíny třeba opakovat i v dospělosti. Součástí předcházení onemocnění na tetanus je i správné ošetřování ran z hlediska profylaxe tetanu. Proto je důležité, aby občané znali alespoň přibližné datum posledního očkování proti tetanu , protože od tohoto data se odvíjí postup při ošetřování poranění v závislosti na velikosti a hloubky poranění , jakož i věku poraněného .

Je očkování proti tetanu před cestou do zahraničí povinné?
Očkování proti tetanu je v České republice povinné. Proto by každý občan měl mít platné očkování . Před cestou do zahraničí je třeba zkontrolovat si u svého ošetřujícího lékaře platnost očkování ( dospělé osoby se přeočkovávat každých 10 let).

Je očkování nebezpečné ?
Očkování bývá doprovázeno malými lokálními příznaky, jako jsou bolestivost v místě vpichu, zarudnutí a otok , které však ve většině rychle ustupují .

Kdy se očkuje ?
Základní očkování se provádí jako součást očkování proti záškrtu, černému kašli , hepatitidě B , HAEMOPHILUS invazivním infekcím a dětské obrně , tedy po ukončení 9. týdne života kojence 3 dávkami . První dávka se podá ve třetím měsíci života kojence , druhá dávka o 2 měsíce a třetí dávka o 6 měsíců po druhé dávce . Přeočkování se provádí v 6. a 13. roce života dítěte a poté každých 10 let.